Příspěvky na rok 2024

Příspěvky se hradí od 1. ledna  nejpozději do 20. února (stávající člen) bezhotovostním způsobem. Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Více informací naleznete v sekci Příspěvky , v prosklené nástěnce ve vestibulu sokolovny a na stránkách jednotlivých oddílu.

Pro vstup do sportovních prostor sokola je vyžadováno použití čipové karty.