Oddíly všestrannosti

Teamgym

MTG 0 – Žactvo
(6-8 let)
TGJ I – Žactvo
(9-11 let)
TGJ II – Žactvo
(12-16 let)
TGJ III – Dorost a ženy (nad 16 let)

Sportovní všestrannost

Rodiče a děti
(2-4 roky)
Předškolní děti
(4-6 let)
Mladší žactvo
(6-10 let)
Starší žactvo
(11-15 let)

Kondiční cvičení

Aerobic
Jóga
Cvičení seniorů

Rekreační sporty

Volejbal
Stolní tenis

V oddílech všestrannosti cvičí

Rodiče a děti, předškoláci, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, dorost, ženy, muži a senioři.

Věnujeme se pohybovému rozvoji dětí, rekreačním formám gymnastiky, TeamGymu, moderním formám aerobicu, józe, rekreakčnímu volejbalu a cvičení seniorů.

Ženám nabízíme téměř všechny formy moderních forem cvičení pod vedením zkušených lektorek: aerobic, stepaerobic, pilates, Fitjazz, kalanetika, gymbaly, kondiční cvičení, jóga, rekreační volejbal, cvičení seniorů. 

Volejbal je otevřený pro ženy i muže, kteří by si rádi zahráli volejbal rekreačně. Kolektiv našich volejbalistů  se pravidelně umisťuje na závodech na hezkých pozicích.

Jóga je vhodná pro každý věk – ženy i muže. Cvičíme s použitím Iyengara.

Stolní tenis tvoří malé amatérské družstvo (původně nohejbalisté), kteří se rozhodli i v pokročilejším věku nesedět doma a věnovat se pohybu. 

 

Všichni cvičitelé se pravidelně vzdělávají, aby mohli obměňovat a  upravovat obsah cvičení dle aktuálních trendů a zvyšují nejen svoji kvalifikaci, ale také kvalitu cvičebních hodin.

Ať přijdete v lednu, dubnu nebo listopadu, vždycky najdete svoji oblíbenou hodinu.

Výbor oddílu

Náčelník:                    Ondřej Machů – tel.: 776 003 907, ondrej.machu@email.cz

Náčelnice:                  Dagmar Fischerová – tel.: 605 540 763, dana.fisch@seznam.cz

Místonáčelník:          

Místonáčelnice:        Jana Zobalová

Hospodářka:              Zuzana Kociánová – tel.: 774 197 799, zuzkoc@email.cz

Historie

Odbor Sokolské všestrannosti (dále jen SV) patří k nejstarším v naší tělocvičné jednotě, i když existoval pod různými názvy (např. před rokem 1989 jako odbor Základní rekreační tělesné výchovy). Jeho hlavním posláním je vychovávat děti a mládež k lásce ke sportu a sportovní talenty pak případně doporučovat ke specializaci ve sportovních oddílech jednoty. V odboru SV však sportují i dospělí v různých oddílech (volejbal, aerobik). Odbor SV kromě účasti na nejrůznějších sportovních soutěžích a akcích rovněž sám pořádá významné závody pro jiné sokolské jednoty (např. Memoriál. Vl. Straky v teamgymu, volejbalové turnaje). Mezi další činnosti odboru SV patří i organizace sportovně-společenských akcí, jakou jsou dětský karneval, mikulášská nadílka pro děti, tělovýchovná akademie atd. Naše členky cvičitelského sboru v minulosti byly a jsou i dnes úspěšnými autorkami a vedoucími skladeb všesokolských sletů.

Mezi nejvýznamnější členy odboru SV patřili v minulosti sestry a bratři Dagmar Kubíčková (dlouholetá cvičitelka a úspěšná autorka sletových skladeb), Lubomír Novotný (úspěšný reprezentant v gymnastice, bývalý náčelník SV a starosta župy Jana Podlipného) a v současnosti patří Dagmar Fischerová (cvičitelka, dlouholetá náčelnice župy Jana Podlipného a úspěšná autorka sletových skladeb) a Martina Soukupová (cvičitelka a autorka sletových skladeb).

Odbor SV se pravidelně zúčastňuje pražských i celorepublikových soutěží České obce sokolské od nejmenších dětí po dospělé sportovce, všesokolských sletů i mezinárodních sportovních akcí (Gymnaestráda, Eurogym). Mezi naše největší sportovní úspěchy patří každoroční umístění mezi nejlepšími sportovními oddíly v rámci České obce sokolské. Odbor SV měl k 31. 12. 2022 381 členů.