TGJ II – Žactvo (12 -16 let)

TeamGym Junior II – žactvo (12 – 16 let)

TeamGym je sportovní disciplína, která spojuje sportovní gymnastiku a akrobacii. Soutěží se v týmu složeném z 6 – 12 závodníků, kteří předvádějí společný program na hudbu ve dvou (Malý TeamGym ) či třech disciplínách (TeamGym Junior).
Disciplíny: akrobacie (ukázka), malá trampolína (ukázka), pódiová skladba (pouze TGJ) (ukázka).

V hodinách probíhá rozvoj pohybových schopností, zaměřený na TeamGym Junior (cvičení na akrobatickém pásu, malé trampolíně, nácvik pódiové skladby) a pro zpestření (mimo závodní sezónu)  i sportovní gymnastiku (cvičení na gymnastickém nářadí) a šplh.

Trénujeme akrobacii na odpruženém reuterovém koberci, na malé trampolíně, kladině, hrazdě, přeskakujeme přes koně či přeskokový stůl (Pegases).

V srpnu pořádáme letní soustřední, kde se kromě gymnastiky věnujeme i atletice, hrajeme sportovní hry, chodíme do bazénu…

Kontaktní osoby

Kateřina Machů –  tel.: 737 824 367, katerina.machu@email.cz

Hana Hůlová – tel.: 602 181 985, hana.hulova@volny.cz

Nábor

Pro tuto kategorii je třeba mít alespoň základní zkušenosti s gymnastikou (kotouly, hvězda, stojka…)

Září a leden, ale pokud to nestihnete, informujte se, zda nemáme ještě volné místo.

Cvičíme 3x v týdnu

Pondělí            17:30 – 19:30 hod. (velký sál)
Středa              18:00 – 19:30 hod. (baletní sál) – Pódiová skladba
Čtvrtek            17:30 – 19:30 hod. (velký sál)

Příspěvky 2024

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem (člen s čip. kartou)Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
 žactvo 6 -16 let300 Kč300 Kč3 000 Kč3 600 Kč3 700 Kč