TGJ I – Žactvo (9-11 let)

TeamGym Junior I – žactvo (9 – 11 let)     

TeamGym je sportovní disciplína, která spojuje sportovní gymnastiku a akrobacii. Soutěží se v týmu složeném z 6 – 12 závodníků, kteří předvádějí společný program na hudbu ve dvou (Malý TeamGym ) či třech disciplínách (TeamGym Junior).
Disciplíny: akrobacie, malá trampolína, pódiová skladba (pouze TGJ)

V hodinách probíhá rozvoj pohybových schopností, zaměřený na TeamGym Junior (cvičení na akrobatickém pásu, malé trampolíně, nácvik pódiové skladby) a pro zpestření trénujeme i sportovní gymnastiku (cvičení na gymnastickém nářadí) a šplh.

Trénujeme akrobacii na odpruženém reuterovém koberci, na malé trampolíně, cvičíme na nízké kladině, hrazdě, přeskakujeme přes švédskou bednu.

V srpnu pořádáme letní soustřední, kde se kromě gymnastiky věnujeme i atletice, hrajeme sportovní hry, chodíme do bazénu…

Kontaktní osoby

Dagmar Fischerová: 605 540 763, dana.fisch@seznam.cz

Nábor

Pro tuto kategorii je dobré mít alespoň základní zkušenosti s gymnastikou (kotouly, hvězda, stojka…)

Nejvíce dětí přijímáme v září, pokud však máme volné místo, přijmeme dítě kdykoli během roku. V současné chvíli je kapacita zaplněna. V případě zájmu si vaše dítě zapíšeme jako náhradníka – pište na dana.fisch@seznam.cz, prosím uveďte: celé jméno dítěte, ročník narození, telefonní a e-mailový kontakt na kontaktní osobu. Děkujeme.

Cvičíme – 2x týdně ( !!! není možno docházet jen 1x v týdnu)

Pondělí: 15:30 – 16:00   Baletní sál
                 16:00 – 18:00   Velký sál

Čtvrtek: 15:30 – 17:00   Baletní sál
                 17:00 – 18:00   Velký sál

Příspěvky 2024

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem (člen s čip. kartou)Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
 žactvo 6 – 16 let300 Kč300 Kč3 000 Kč 3 600 Kč 3 700 Kč