Webové stránky oddílu

www.serm-vrsovice.cz

Kontaktní osoby

Ing. Miroslav Doležel, tel.: 774 600 864, 1500md@seznam.cz

Nábor

Nové členy (děti od 10let, mládež i dospělé) přijímáme v průběhu celého sportovního roku (září – červen).

Příspěvky 2023

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 950 399/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 350 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem
děti do 18 let včetně300 Kč300 Kč4 000 Kč4 600 Kč
Dospělí (19-64 let včetně)600 Kč300 Kč4 000 Kč4 900 Kč
Senioři (65 let a více)300 Kč300 Kč4 000 Kč4 600 Kč

Rozvrh

PO: 16:00-19:00

ST: 16:00–19:00

ČT: 17:00–20:00

Zbraně: fleret, kord, šavle.

Věkové kategorie v oddíle:

  • mini záci/žačky
  • mladší žáci/žačky
  • žáci/žačky
  • kadeti/kadetky
  • junioři/juniorky
  • senioři/seniorky
  • veteráni/veteránky

Výbor oddílu

Předseda: Ing. Miroslav Doležel

Historie

Ve vršovickém Sokole se začalo šermovat již v roce 1926, avšak teprve s otevřením nové vršovické sokolovny v roce 1933 se šermíři dočkali svého sálu a mohli tak začít trénovat v podmínkách, které rozhodně nebyly v té době v Praze obvyklé. Vedle kvalitního zázemí nechyběli ani výborní trenéři a nadaní sportovci jako Albín Richter, Raymund Pelíšek, František Kříž, Rudolf Kratochvíl, mistryně světa Marie Šedivá, Jaroslav Krůba a mnozí další.

V roce 1948 ale vzniká koncepce jednotné tělovýchovy, ve které není pro Sokol místo. Tím také končí slavná éra prvorepublikového šermu ve Vršovicích. Oddíl se rozpadá a jeho členové většinou odcházejí do jiných pražských i mimopražských oddílů.

Nucená pauza vršovického šermu trvala dlouhých 40 let. Koncem roku 1991 inicioval obnovení šermu ve Vršovicích Miroslav Doležel. Společně s dalšími nadšenci – nejprve s Markétou Bláhovou a Rudolfem Kratochvílem, později s Janem Houžvičkou, Martinem Chaloupkou, Luďkem Urbanem a Václavem Perlíkem, vybudovali regulérně fungující oddíl. Věřme, že velké úsilí, které svému snu, společně s mnoha dalšími věnovali, položilo trvalý základ oddílu, který nezanikne ani po ukončení aktivní činnosti jeho budovatelů.

Oddíl šermu je řádně registrován u ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ a v ČESKÉM ŠERMÍŘSKÉM SVAZU.

V roce 1998 byl oddílu přiznán statut „vybraného oddílu mládeže“ ČOS. Oddíl ročně pořádá 3 turnaje – Turnaj o JARNÍ POHÁR, MAGISTRÁTNÍ TURNAJ a turnaj o CENU RUDOLFA KRATOCHVÍLA. Nově pořádá i turnaj pro kategorii seniorů – VETERÁNSKOU VRŠ.

Cílevědomou práci trenérů potvrzují pravidelné účasti jeho členů na finálových turnajích mistrovství České republiky a o letních prázdninách na šermířských soustředění v Bystřici nad Pernštýnem.