SV – Předškolní děti

Oddíl Předškolní děti (4 – 6)

Cvičení předškolních dětí je zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí ve věku 4 – 6 let. Během cvičení na různých typech nářadí a překážkových dráhách děti zdokonalují svou sílu, obratnost, rychlost a stabilitu. Seznamují se také se základy gymnastiky a atletiky.

Kontaktní osoby

Alice Krejbichová

tel.: 602 583 980
piggy.alice@centrum.cz

Nábor

Kapacita cvičení pro školní rok 2023/24 je zaplněná. Nepřijímáme ani náhradníky. Nové děti budeme přijímat v září 2024.
Bližší informace k náboru zveřejníme nejpozději na začátku srpna 2024.

Děkujeme za pochopení. 

Cvičíme

Pondělí:   16:00 – 17:00  Velký sál
Čtvrtek:    16:00 – 17:00  Velký sál

Příspěvky 2024

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem (člen s čip. kartou)Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
Předškolní děti300 Kč300 Kč2 500 Kč3 100 Kč3 200 Kč