Velký sál
Malý sál
Gymnastický sál
Judo sál
Baletní sál
Kondiční tělocvična