SV – Rodiče a děti

Oddíl Rodiče a děti (2 – 4)

Cvičení rodičů a dětí je určeno dětem ve věku 2-4 roky v doprovodu dospělé osoby. Nemusí to být jen rodič, ale třeba babička, dědeček, tetička, chůva, zkrátka kdokoli, kdo bude s dítětem sdílet radost z pohybu a bude mu vzorem při nabývání a zdokonalování jeho pohybových dovedností.

V našich hodinách se hravou formou věnujeme všestrannému rozvoji hrubé i jemné motoriky a rovnováhy. K tomu využíváme klasické i moderní tělocvičné nářadí a řadu dalších pomůcek. Prostřednictvím pohybových říkanek a tanečků si děti osvojují i základy rytmiky.

Kontaktní osoby

Jitka Poledníková
polednikovajitka@gmail.com

Nábor

Nábor na září je ukončen. Informace o náboru na leden zveřejníme začátkem prosince. Děkujeme za pochopení.

Cvičíme

Pondělí:   16:00 – 17:00, Baletní sál

Čtvrtek:   17:00 – 18:00, Baletní sál

Docházka je možná 2x týdně. Při docházce 1x týdně není nárok na slevu.

Příspěvky 2023

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílové

Celkem (člen s čip. kartou)

Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
Rodiče a děti – rodiče600 Kč300 Kč0 Kč900 Kč1 000 Kč
Rodiče a děti – děti300 Kč300 Kč1 700 Kč2 300 Kč2 400 Kč