SV – Rodiče a děti

Oddíl Rodiče a děti (2 – 4)

Cvičení rodičů a dětí je určeno dětem ve věku 2-4 roky v doprovodu dospělé osoby. Nemusí to být jen rodič, ale třeba babička, dědeček, tetička, chůva, zkrátka kdokoli, kdo bude s dítětem sdílet radost z pohybu a bude mu vzorem při nabývání a zdokonalování jeho pohybových dovedností.

V našich hodinách se hravou formou věnujeme všestrannému rozvoji hrubé i jemné motoriky a rovnováhy. K tomu využíváme klasické i moderní tělocvičné nářadí a řadu dalších pomůcek. Prostřednictvím pohybových říkanek a tanečků si děti osvojují i základy rytmiky.

Kontaktní osoby

Jitka Poledníková
polednikovajitka@gmail.com

Nábor

Nábor (příjem elektronických žádostí) nových dětí na cvičení od září 2024 se uskuteční v pondělí 19. srpna od 12:00. Přihlášku (žádost o přijetí) posílejte emailem na polednikovajitka@gmail.com. Uveďte, prosím, vždy jméno dítěte a datum jeho narození. Na přihlášky doručené dříve nebude brán zřetel.

Přijímat budeme 15 dětí, dalších 5 dětí bude zařazeno na seznam náhradníků.

Děkujeme za pochopení.

Cvičíme

Pondělí:   16:00 – 17:00, Baletní sál

Čtvrtek:   17:00 – 18:00, Baletní sál

Docházka je možná 2x týdně. Při docházce 1x týdně není nárok na slevu.

Příspěvky 2024

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílové

Celkem (člen s čip. kartou)

Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
Rodiče a děti – rodiče600 Kč300 Kč100 Kč1 000 Kč1 100 Kč
Rodiče a děti – děti300 Kč300 Kč1 800 Kč2 400 Kč2 500 Kč