Malé amatérské družstvo stolních tenistů tvoří původně nohejbalisté, kteří se rozhodli i v pokročilejším věku nesedět doma a věnovat se pohybu. Scházejí se, aby si společně zahráli, ale také utužili kamarádství.

!!! Nejsme trenéři dětí a mládeže.

Kontaktní osoby

p. Fiala, 602 383 554

Rozvrh

Pondělí: 16:30 – 20:00 hod. (1. 10. – 30. 4.) – vrchní vestibul Sokolovny

Pondělí: 17:00 – 19:00 hod. (1. 5. – 30. 9.) – vrchní vestibul Sokolovny

Příspěvky 2024

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 411 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem
Dospělí (19 – 64 včetně)600 Kč300 Kč1 550Kč2 450 Kč
Dospělí ( 65 let a starší)300 Kč300 Kč1 550 Kč2 150 Kč