Webové stránky oddílu

www.volejbal-vrsovice.estranky.cz

Kontaktní osoby

Ženy A: Dana Škeříková, tel.: 728 216 175, danasker@seznam.cz
Ženy B: Olga Přechová, tel.: 734 461 162, olca.kalcikova@centrum.cz
Mládež: volejbal.vrsovice@gmail.com, tel.: 728 216 175 (Dana Škeříková), tel.: 724 335 304 (Lukáš Horák)
Kurzy pro dospělé: volejbal.vrsovice@gmail.com, tel.: 721 361 301 (Jana Vráblíková)

Nábor

Ve školním roce 2021/22 nabíráme nové kluky a holky do našich volejbalových oddílů. Nábor pro začátečníky 3. – 5.třída a pro děti, které již mají s volejbalem zkušenosti (6.třída a starší), bude probíhat v pondělí 6.9. a ve středu 8.9.2021 od 17.00 na hřišti ZŠ Mendíků, Praha 4 -Michle, kde mají zájemci možnost zkusit si, zda by je volejbal bavil a zda je to pro ně vhodný sport.

Na všechny se těší trenéři TJ Sokol Praha Vršovice

Zájemci nechť kontaktují osoby uvedené výše. Na základě domluvy se pak eventuálně mohou po dobu 1 měsíce účastnit tréninků zdarma a následně se rozhodnout o vstupu do oddílu. Všechny informace je možné získat v rozvrhu nebo na našich oddílových stránkách.

Příspěvky 2021

Jedná se o orientační částky. Příspěvky v letech 2020 a 2021 byly, resp. budou výrazně sníženy kvůli velkému počtu zrušených tréninků v důsledku epidemiologických opatření vlády.

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 815 349/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 370 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem
Přípravka (7-8 let)200 Kč300 Kč2 400 Kč2 900 Kč
Minivolejbal dívky (9-11 let)200 Kč300 Kč4 000 Kč4 500 Kč
Mladší žáci (9-11 let)200 Kč300 Kč4 000 Kč4 500 Kč
Starší žáci (12-14 let)

Starší žákyně a dorostenky (12-16 let)

200 Kč

200 Kč

300 Kč

300 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

6 500 Kč

6 500 Kč

Ženy (18-65 let)500 Kč300 Kč2 200 Kč

3 000 Kč

Rodinná sleva:

Hraje-li v oddíle více členů rodiny (tj. rodič / prarodič + dítě, sourozenci), uplatní se na druhého a každého dalšího člena rodiny sleva z oddílových příspěvků 500 Kč / pololetí. Sleva se uplatní i pro účastníky našich kurzů pro dospělé.

(Příklad: Dvě sestry hrají v družstvu minivolejbalu dívek, otec navštěvuje kurzy pro dospělé. Za jednu dceru tedy rodina zaplatí plnou výši příspěvků, druhá bude mít v každém pololetí slevu 500 Kč. Otec bude mít slevu 500 Kč na kurzovném za každý kurz).

Výbor oddílu

Předsedkyně oddílu: Dana Škeříková
Hospodář oddílu: Lukáš Horák
Členky výboru: Jana Danielová, Olga Přechová

Rozvrh

                                                                                                         Adresy sportovišť

Malý sál, Velký sál, Kurt

ZŠ U Mendíků

ŽŠ Na Líše

Tělocvična Pr. Plyn.

Sokolovna Vršovice

Sportovní ul. 3

Praha 10 – Vršovice

ZŠ U Mendíků

Mendíků 2

Praha 4 – Michle

ZŠ Na Líše

Na Líše 936/16

Praha 4 – Michle

Areál Pražské plynárenské

U Plynárny 500/44

140 00 Praha 4 – Michle

PřípravkaMinivolejbal dívekMladší žáciStarší žáciStarší žákyně

·   děti 7 – 8 let

·   začátečníci / ice

·   dívky 9 – 11 let

·   absolventky přípravky a starší začátečnice

·   chlapci 9 – 11 let

·   absolventi přípravky a starší začátečníci

·   chlapci 12 – 14 let

·   mírně pokročilí a šikovní začátečníci

·   dívky 12 – 14 let

·   pokročilé hráčky a šikovné začátečnice

1x týdně

Úterý 17 – 18:30

Sokolovna – Malý sál

2x týdně

Pondělí 17:00 – 18:30

Středa 17:00  – 18:30

ZŠ U Mendíků

2x týdně

Úterý 18:00 – 19:30

Pátek 16:30 – 18:00

ZŠ U Mendíků

3x týdně

Pondělí 18:30 – 20:00

ZŠ U Mendíků

Středa 17:45 – 19:00

ZŠ Na Líše

Pátek 16:30 – 18:30

Tělocvična Pr. Plyn.

3x týdně

Pondělí 16:30 – 18:00

Středa 16:30 – 17:45

ZŠ Na Líše

Pátek 16:30 – 18:30

Tělocvična Pr. Plyn.

·   Pohybová průprava

·   Spřátelení se s míčem

·   Základní volejbalové údery

·   Hry

·   Pohybová průprava

·   Základní i pokročilejší volejbalové dovednosti,

·   Souhra ve dvojici, trojici

·   Hry

·   Pohybová a kondiční průprava

·   Základní i pokročilejší volejbalové dovednosti,

·   Souhra ve dvojici, trojici

·   Hry

·   Individuální volejbalové dovednosti

·   Souhra v šestici, herní příprava

·   Pohybová a kondiční průprava

·   Individuální volejbalové dovednosti

·   Souhra v šestici, herní příprava

·   Pohybová a kondiční průprava

Ženy AŽeny B
·       září – březen: pondělí 20:00 – 21:45 hod

·       říjen – březen: čtvrtek 19:00 – 21:00 hod

·       duben – září: pondělí a středa od 18:00 hod

Sokolovna Vršovice,

Sportovní ul. 3 – velký sál

Praha 10 – Vršovice

říjen – březen ZŠ Na Líše, Na Líše

Praha 4 – Michle

duben – září: kurt u Sokolovny Vršovice

Historie

První zprávy o odbíjené ve Vršovicích se datují od roku 1930, oddíl rychle nabaloval další členy a zejména v ženských kategoriích má za sebou dlouhou a úspěšnou historii. V současnosti v oddíle působí dvě družstva žen.

Mládežnický volejbal se díky několika nadšencům podařilo obnovit v roce 2016, nyní již v oddíle trénují kluci a holky od 7 do 13 let ve třech družstvech. Pravidelně chodíme na turnaje, starší děti se účastní pražského přeboru ve svých kategoriích. V létě (poslední prázdninový týden) jezdíme na soustředění.

Od podzimu 2017 rovněž pořádáme kurzy pro dospělé rekreační hráče šestkového volejbalu.