Webové stránky oddílu

www.volejbal-vrsovice.estranky.cz

Kontaktní osoby

Ženy A: Dana Škeříková, tel.: 728 216 175, danasker@seznam.cz
Ženy B: Olga Přechová, tel.: 734 461 162, olca.kalcikova@centrum.cz
Mládež: volejbal.vrsovice@gmail.com, tel.: 728 216 175 (Dana Škeříková), tel.: 724 335 304 (Lukáš Horák)
Kurzy pro dospělé: volejbal.vrsovice@gmail.com, tel.: 721 361 301 (Jana Vráblíková)

Nábor

V současné době nabíráme nové členy zejména do přípravky (kluci a holky nar. 2011 – 2013) a do oddílu kadetů a starších žáků (kluci se zkušenostmi s volejbalem nar. 2006 – 2008).

Zájemci mohou získat podrobné informace o náboru na výše uvedených kontaktech. Na základě domluvy se pak eventuálně mohou po dobu 1 měsíce účastnit tréninků zdarma a následně se rozhodnout o vstupu do oddílu. Všechny informace je možné získat v rozvrhu nebo na našich oddílových stránkách.

Příspěvky 2022

Jedná se o orientační částky. Příspěvky v letech 2020 a 2021 byly, resp. budou výrazně sníženy kvůli velkému počtu zrušených tréninků v důsledku epidemiologických opatření vlády.

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 815 349/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 370 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

Starší žákyně a kadetky (13 – 16 let)

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem
Přípravka (7-8 let)200 Kč300 Kč2 400 Kč2 900 Kč
Minivolejbal dívek a mladší žákyně (10-12 let)200 Kč300 Kč4 000 Kč4 500 Kč
Starší žáci a kadeti (13 – 16 let)200 Kč300 Kč6 000 Kč6 500 Kč

Starší žákyně a kadetky (13 – 16 let)

200 Kč

300 Kč

6 000 Kč

6 500 Kč

Ženy (18-65 let)500 Kč300 Kč2 200 Kč

3 000 Kč

Rodinná sleva:

Hraje-li v oddíle více členů rodiny (např. rodič + dítě, sourozenci), uplatní se na každé dítě z rodiny sleva ve výši 500 Kč / pololetí a na každého dospělého sleva ve výši 250 Kč / pololetí.  Sleva se uplatní i pro účastníky našich kurzů pro dospělé.

Výbor oddílu

Předsedkyně oddílu: Dana Škeříková
Hospodář oddílu: Lukáš Horák
Členky výboru: Jana Danielová, Olga Přechová

Rozvrh

                                                                                                         Adresy sportovišť

Sokolovna –

Malý sál, Velký sál, Kurt

ZŠ U Mendíků

ŽŠ Na Líše

Tělocvična Pr. Plyn.

ZŠ Táborská

Sokolovna Vršovice

Sportovní ul. 3

Praha 10 – Vršovice

ZŠ U Mendíků

Mendíků 2

Praha 4 – Michle

ZŠ Na Líše

Na Líše 936/16

Praha 4 – Michle

Areál Pražské plynárenské

U Plynárny 500/44

140 00 Praha 4 – Michle

ZŠ Táborská

Táborská 45/421

140 00 Praha 4

PřípravkaMinivolejbal dívek a mladší žákyně Starší žáci a kadetiStarší žákyně a kadetky

·   děti 8 – 9 let

·   začátečníci / ice

·   dívky 10 – 12 let

·   absolventky přípravky a starší začátečnice

 

·   chlapci 13 – 16 let

· pokročilí hráči

·   dívky 13 – 16 let

· pokročilé hráčky

2x týdně

Úterýkluci 16:45 – 17:45

Děvčata 17:45 – 18:45

Sokolovna – Malý sál

Čtvrtek 16:30 – 18:00

ZŠ Táborská

3x týdně

Pondělí 16:00 – 18:30

Středa 16:00  – 18:30

Pátek 17:00 – 18:30

ZŠ U Mendíků

 

3x týdně

Pondělí 16:30 – 18:00

Středa 16:30 – 18:30

ZŠ Na Líše

Pátek 16:30 – 18:00

Tělocvična Pr. Plyn.

3x týdně

Pondělí 18:00 – 19.30

Středa 18:30 – 19:30

ZŠ Na Líše

Pátek 17:00 – 18:30

Tělocvična Pr. Plyn.

·   Pohybová průprava

·   Spřátelení se s míčem

·   Základní volejbalové údery

·   Hry

·   Pohybová průprava

·   Základní i pokročilejší volejbalové dovednosti,

·   Souhra ve dvojici, trojici

·   Hry

 

·   Individuální volejbalové dovednosti

·   Souhra v šestici, herní příprava

·   Pohybová a kondiční průprava

·   Individuální volejbalové dovednosti

·   Souhra v šestici, herní příprava

·   Pohybová a kondiční průprava

Ženy AŽeny B
·       září – březen: pondělí 20:00 – 21:45 hod

·       říjen – březen: čtvrtek 19:00 – 21:00 hod

·       duben – září: pondělí a středa od 18:00 hod

Sokolovna Vršovice,

Sportovní ul. 3 – velký sál

Praha 10 – Vršovice

říjen – březen ZŠ Na Líše, Na Líše

Praha 4 – Michle

duben – září: kurt u Sokolovny Vršovice

Historie

První zprávy o odbíjené ve Vršovicích se datují od roku 1930, oddíl rychle nabaloval další členy a zejména v ženských kategoriích má za sebou dlouhou a úspěšnou historii. V současnosti v oddíle působí dvě družstva žen.

Mládežnický volejbal se díky několika nadšencům podařilo obnovit v roce 2016, nyní již v oddíle trénují kluci a holky od 8 do 17 let ve čtyřech družstvech. Pravidelně chodíme na turnaje, starší děti se účastní pražského přeboru ve svých kategoriích. V létě (poslední prázdninový týden) jezdíme na soustředění.

Od podzimu 2017 rovněž pořádáme kurzy pro dospělé rekreační hráče šestkového volejbalu.