Kontaktní osoby

Ing. Miroslav Sýkora: 721 580 913, sykoramira@seznam.cz

Nábory

V hrací dny, to je v úterý a ve čtvrtek, od 18:00 v sálku „Dietka“, nejlépe po telefonické domluvě.

Nově zakládáme oddíl mládeže!

Podrobnosti sdělí Alexandr Koukolík, tel.: 602 376 518, koukolik.a@volny.cz

Příspěvky 2020

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 808 309/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 340 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílové Celkem
děti do 18 let200 Kč300 Kč400 Kč900 Kč
Dospělí (18-65 let)500 Kč300 Kč600 Kč1400 Kč
Senioři (nad 65 let)200 Kč300 Kč400 Kč900 Kč

Rozvrh

ÚT: 17:00 – 22:00 (1.1. – 30.3.)

ČT: 17:00 – 22:00 (12.9. – 18.6.)

Družstva

  • A mužstvo – 2. národní liga
  • B mužstvo – přebor Prahy, divize
  • C mužstvo – přebor Prahy 1. třída
  • D mužstvo – přebor Prahy 2. třída
  • E mužstvo – přebor Prahy 2. třída
  • F mužstvo – přebor Prahy 3. třída
  • G mužstvo – přebor Prahy 3. třída

Jsou také pořádány pravidelné jarní a podzimní turnaje jednotlivců.

Výbor oddílu

Předseda: Ing. Miroslav Sýkora

Hospodář: Karel Novák

Členové výboru: RNDr. Jan Kovář, Milan Markovič, Ing. Richard Wiener, Ing. Richard Černý

Historie

Založení šachového oddílu sahá před rok 1945. Jenom za posledních deset let se v jeho řadách vystřídalo na 120 šachistů. Po rozdělení Československa postoupilo A mužstvo do Národní ligy, kde setrvalo dodnes. Zpočátku bylo podporováno pouze jednotou, později přímo odborem sportu ČOS, byl mu přiznán statut vybraného oddílu dospělých. Bez této pomoci by nikdy v této náročné soutěži nestartovalo. Sportovní činnost oddílu během roku probíhá podle plánu, který je každoročně schvalován členskou schůzí.