Kontaktní osoby

Ing. Miroslav Sýkora: 721 580 913, sykoramira@seznam.cz

Nábory

V hrací den, to je ve čtvrtek  od 18:00 v sálku „Dietka“, nejlépe po telefonické domluvě.

 

Příspěvky 2023

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 808 309/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 340 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílové Celkem
děti do 18 let300 Kč300 Kč500 Kč1 100 Kč
Dospělí (18-65 let)600 Kč300 Kč700 Kč1 600 Kč
Senioři (nad 65 let)300 Kč300 Kč500 Kč1 100 Kč

Rozvrh

ČT: 17:00 – 22:00 (12.9. – 30.6.) – hrací dny

PÁ: 17:00 – 22:00 (1. 1. – 31. 3.) – soutěže družstev 

Družstva

  • A mužstvo – 2. národní liga
  • B mužstvo – přebor Prahy, divize
  • C mužstvo – přebor Prahy 1. třída
  • D mužstvo – přebor Prahy 2. třída
  • E mužstvo – přebor Prahy 2. třída
  • F mužstvo – přebor Prahy 3. třída

Jsou také pořádány pravidelné jarní a podzimní turnaje jednotlivců. 

Výbor oddílu

Předseda: Ing. Miroslav Sýkora

Členové výboru: RNDr. Jan Kovář, Milan Markovič, Ing. Richard Wiener, Ing. Richard Černý

Historie

Založení šachového oddílu sahá před rok 1945. Od té doby se v jeho řadách vystřídalo více než 100 hráčů. V současné době má 45 členů. Tím se řadí mezi největší pražské oddíly.  Téměř 20 let  A družstvo hraje ligovou soutěž, dalších 5 družstev pravidelně hraje pražské soutěže. Navíc organizujeme dva otevřené turnaje a několik bleskových turnajů.