Umělecká tělesa

Cimbálová muzika Kyčera
Muzika Dolina
Cimbálová muzika TRNKA

Historie

Oddíl Věrné gardy, jehož název byl převzat z doby před likvidací Sokola, vzniknul v r. 1990 a slučuje činnost kulturní se cvičením seniorů. Sdružuje starší ženy a muže, příp. členy, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nemohou cvičit. Vedle nich jsou součástí Věrné gardy také členové hudebních těles. V současné době má oddíl 5 skupin: speciální cvičení seniorů, stolní tenis, cimbálovou muziku Kyčera, muziku Dolina a cimbálovou muziku Trnka. Oddíl pořádá pro členy, ale i pro veřejnost besedy, přednášky, různá kulturně společenská setkání, výlety, vycházky, zájezdy.

Tradicí oddílu jsou Toulky sokolskou minulostí při Jarním a Podzimním setkání a Setkání při koledách. Při akcích vystupují naše muziky. Akce jsou navštěvovány členy jiných jednot i veřejností. Mezi významné členy oddílu patří primášové obou muzik br. Miroslav Maxa a Jiří Šilhan, vedoucí cvičení Eva Maršálková a stolních tenistů Stanislav Tomasco a předsedkyně oddílu Jitka Viktorínová.

Výbor oddílu

Předsedkyně: Mgr. Anna Jagošová

Místopředseda: Ing. Jiří Šilhán

Hospodář: Aleš Terrich