Příspěvky

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek / permanentka

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílové / permanentky
děti do 18 let včetně300,00 Kč300,00 Kčviz. webové stránky oddílů
Dospělí (19-64 let včetně)600,00 Kč300,00 Kčviz. webové stránky oddílů
Senioři (65 let a starší)300,00 Kč300,00 Kčviz. webové stránky oddílů

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Veškeré údaje potřebné k platbě obdržíte na přihlášce.

Příspěvky se platí pouze bezhotovostně na účet oddílu.

Při platbě se musí uvést variabilní i specifický symbol + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

oddílčíslo účtuVSSS
Házená5469 847 359/0800250naleznete na přihlášce
Judo5469 912 309/0800270naleznete na přihlášce
Judo – Jiu jitsu5469 912 309/0800271naleznete na přihlášce
Kuželky5469 793 389/0800290naleznete na přihlášce
Lukostřelba5469 919 359/0800300naleznete na přihlášce
Sportovní gymnastika5469 940 369/0800330naleznete na přihlášce
Šachy5469 808 309/0800340naleznete na přihlášce
Šerm5469 950 399/0800350naleznete na přihlášce
Tenis5470 013 319/0800360naleznete na přihlášce
Volejbal5469 815 349/0800370naleznete na přihlášce
   naleznete na přihlášce
Sokolská všestrannost (MTG, TGJ I, II, III, RD, PD, mlž., stž.)5469 945 389/0800400naleznete na přihlášce
SV – aerobic5469 945 389/0800401naleznete na přihlášce
SV – rekreační volejbal5469 945 389/0800402naleznete na přihlášce
SV – jóga5469 945 389/0800403naleznete na přihlášce
SV – cvičení seniorů5469 945 389/0800411naleznete na přihlášce
SV – stolní tenis5469 945 389/0800411naleznete na přihlášce
    
Umělecká tělesa5469 809 379/0800410naleznete na přihlášce

PRAVIDLA PRO VSTUP DO SOKOLOVNY – ČIPOVÉ KARTY

  • Všichni členové docházející do sokolovny jsou povinni se prokazovat při vstupu do sokolovny čipovou kartou.
  • Čipovou kartu musí při vstupu do sportovní části (za vrátnicí) i při odchodu každý člen přiložit ke čtečce.
  • Čipová karta slouží i jako doklad pro vydání klíčku od šatny místo průkazky.
  • Zhotovení čipové karty (i duplikátu) je vždy spojeno s vratnou zálohou 100,- Kč
  • Karty se vrací v kanceláři sokolovny.
  • Vstup do prostor za vrátnicí je pro veřejnost zakázán.
  • Ve výjimečných případech je vstup povolen pouze po zapsání do návštěvní knihy.
  • Skupiny, jejichž cvičenci nejsou členové TJ, vstupují do prostor sokolovny hromadně po přihlášení vedoucím této skupiny ve vrátnici. Tyto skupiny musí být předem ohlášeny v kanceláři, která o této skutečnosti informuje zaměstnance vrátnice.

ČLENSKÉ PRŮKAZY, ZNÁMKY ČOS

  • Od 1. 1. 2023 průkazy se známkou nevydává kancelář, ale jsou generovány automaticky ze systému ECZ (elektronická evidence členů – ČOS) po uhrazení členských příspěvků.
  • Průkazy se známkou jsou systémem zaslány na e-mail uvedený v systému ECZ (e-mail z přihlášky člena).