Příspěvky

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek / permanentka

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílové / permanentky
děti do 18 let včetně300,00 Kč300,00 Kčviz. webové stránky oddílů
Dospělí (19-64 let včetně)600,00 Kč300,00 Kčviz. webové stránky oddílů
Senioři (65 let a starší)300,00 Kč300,00 Kčviz. webové stránky oddílů

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí pouze bezhotovostně na účet oddílu.

oddílčíslo účtuVSSS
Házená5469 847 359/0800250naleznete na přihlášce
Judo5469 912 309/0800270naleznete na přihlášce
Judo – Jiu jitsu5469 912 309/0800271naleznete na přihlášce
Kuželky5469 793 389/0800290naleznete na přihlášce
Lukostřelba5469 919 359/0800300naleznete na přihlášce
Sportovní gymnastika5469 940 369/0800330naleznete na přihlášce
Šachy5469 808 309/0800340naleznete na přihlášce
Šerm5469 950 399/0800350naleznete na přihlášce
Tenis5470 013 319/0800360naleznete na přihlášce
Volejbal5469 815 349/0800370naleznete na přihlášce
   naleznete na přihlášce
Sokolská všestrannost (RD, PD, mlž., stž., dorost, ženy)5469 945 389/0800400naleznete na přihlášce
SV – aerobic5469 945 389/0800401naleznete na přihlášce
SV – rekreační volejbal5469 945 389/0800402naleznete na přihlášce
SV – jóga5469 945 389/0800403naleznete na přihlášce
SV – cvičení seniorů5469 945 389/0800411naleznete na přihlášce
SV – stolní tenis5469 945 389/0800411naleznete na přihlášce
    
Umělecká tělesa5469 809 379/0800410naleznete na přihlášce

Při platbě se musí uvést variabilní i specifický symbol + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Veškeré údaje potřebné k platbě obdržíte na přihlášce.m

PRAVIDLA PRO VSTUP DO SOKOLOVNY – ČIPOVÉ KARTY

 • Všichni členové docházející do sokolovny jsou povinni se od ledna 2020 prokazovat při vstupu do sokolovny čipovou kartou.
 • Nový člen se při vstupu prokazuje náhradním průkazem, který obdrží od příslušného oddílu spolu s přihláškou. Náhradní průkaz platí do vystavení čipové karty, maximálně však 30 dní od vystavení a je povinností ho vrátit oddílu po obdržení čipové karty.
 • Čipovou kartu musí při vstupu do sportovní části (za vrátnicí) i při odchodu každý člen přiložit ke čtečce.
 • Čipová karta slouží i jako doklad pro vydání klíčku od šatny místo průkazky.
 • Zhotovení čipové karty (i duplikátu) je vždy spojeno s vratnou zálohou 100,- Kč
 • Karty se vrací v kanceláři sokolovny.
 • Vstup do prostor za vrátnicí je pro veřejnost zakázán.
 • Ve výjimečných případech je vstup povolen pouze po zapsání do návštěvní knihy.
 • Skupiny, jejichž cvičenci nejsou členové TJ, vstupují do prostor sokolovny hromadně po přihlášení vedoucím této skupiny ve vrátnici. Tyto skupiny musí být předem ohlášeny v kanceláři, která o této skutečnosti informuje zaměstnance vrátnice.

ČLENSKÉ PRŮKAZY, ZNÁMKY ČOS

 • Od 1. 1. 2023 průkazy se známkou nevydává kancelář, ale jsou generovány automaticky ze systému ECZ (elektronická evidence členů – ČOS) po uhrazení členských příspěvků.
 • Průkazy se známkou jsou systémem zaslány na e-mail uvedený v systému ECZ (e-mail z přihlášky člena).