Kontakty

tenis.sokol.vrsovice@seznam.cz

Správce kurtů: Ing. Jaroslav Pilát: tel.: +420 607 507 841
Předseda: Lukáš Merhaut:  +420 602 290 497

Nábor

Tenisový oddíl přijímá nové členy a děti, které by v budoucnu měly zájem hrát za závodní družstvo oddílu. V případě většího zájmu mladších dětí by mohlo vzniknout i družstvo mladších žáků či přípravky. Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky u správce kurtů Ing. Piláta.

Výuka tenisu

Tenisový oddíl má mezi svými členy také několik kvalifikovaných trenérů, kteří mají zkušenosti s trénováním mládeže i dospělých.

Letní sezóna (duben – říjen): Pro trénink dětí je vyhrazen 1 kurt velký (dle níže uvedeného rozpisu hodin) a jeden kurt malý a tréninková zeď (neomezeně).

  • Pondělí: 1 kurt 15:00-16:00 hod.
  • Úterý: 1 kurt 14:30-19:30 hod.
  • Středa: 1 kurt 14:00-17:00 hod.
  • Čtvrtek: 1 kurt 14:00-18:00 hod.
  • Pátek: 1 kurt 14:00-17:00 hod.

 

Zimní sezóna (listopad – březen): Tréninky probíhají po dohodě s trenérem v malé tělocvičně sokolovny. Pro tréninky jsou vyhrazeny tyto časy.

  • Pondělí: 14:00-16:00 hod.
  • Úterý: 15:30-16:30 hod.
  • Pátek: 14:00-17:00 hod.

Bližší informace podá správce kurtů Ing. Pilát – tel.: +420 607 507 841.

Příspěvky 2023

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5470 013 319/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 360 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPV

Oddílové

Letní sezóna (duben – říjen)

Celkem
děti s rodiči (zeď, malý kurt)300 Kč300 Kč600 Kč1 200 Kč
děti do 18 let  ( zeď, malý kurt)300 Kč300 Kč1 100 Kč1 700 Kč
Dospělí (18-65 let)600 Kč300 Kč3 400 Kč4 300 Kč
Senioři (nad 65 let)300 Kč300 Kč3 100 Kč3 700 Kč

Pronájem kurtů

Kurt si lze pronajmout po předchozí osobní nebo telefonické domluvě se správcem p. Pilátem tel.: +420 607 507 841.

Všední dny:

7-9 hod. ……………. 200,- Kč / kurt / 1 hod.
9-17 hod. ………….. 200,- Kč / kurt / 1 hod.
17-21 hod. …………. 200,- Kč / kurt / 1 hod.

Soboty, neděle, svátky:

celý den ……………. 200,- Kč / kurt / 1 hod.

Při obsazování kurtů mají členové tenisového oddílu přednost před hosty. Provoz na kurtech se řídí provozním a hracím řádem, vyvěšeným u šaten.

Výbor oddílu

Předseda: Lukáš Merhaut
Místopředsedkyně: Ing. Anna Bílková
Hospodář: Ing. Jaroslav Pilát

Závodní hráči: Ing. Anna Bílková

Historie

Přestože tenis jako sportovní odvětví získal na síle a popularitě mnohem později než tradiční sokolské sporty, stával se postupně významnou součástí naší jednoty.

Každodenní trpělivou trenérskou a organizační prací, zejména v období 70. a 80. let, kdy předsedou oddílu byl br. Kopáček, získal tenisový oddíl renomé a dobré sportovní výsledky zejména při práci s mládeží.

V kategorii závodních družstev dospělých se oddíl zařazoval vždy do slušného průměru pražských oddílů srovnatelné velikosti. Možná – na rozdíl od jiných – členové oddílu byli vždy velmi soudržný kolektiv, který byl zvyklý každoročně velkým množstvím vlastní dobrovolné práce budovat svůj areál. Důkazem toho bylo, že oddíl v tomto období prakticky vlastními silami zbudoval 3 nové kurty, 2 dětské kurty a tréninkovou zeď na místě zavezeného bazénu u sokolovny. Při této akci je třeba vyzdvihnout zásluhy tehdejšího správce tenisového oddílu p. Valáška.

V areálu ve Sportovní ul. fungovala mládeže do 15 let a v areálu Magnitogorská ostatní věkové kategorie. V této době se členská základna vyšplhala na více než 400 aktivních členů. Tím se tenisový oddíl stal po všestrannosti nejsilnějším oddílem jednoty.

V r. 1990 po téměř dvacetiletém období došlo ke generační výměně ve výboru oddílu. Další období bylo ekonomicky velmi složité a bylo spojeno zejména s obstaráním sponzorů a ostatních finančních zdrojů z příspěvků členů oddílu.

Řada tehdejších závodních hráčů dosáhla v té době i mnoha sportovních úspěchů na tenisových turnajích po celé republice. Oddíl byl tehdy pořadatelem přeborů Prahy v kategorii mladších žákyň. Dalším novým fenoménem tohoto období byly kromě družstev mládeže a dospělých i soutěže v kategorii veteránských družstev.

V r. 2002 se tenisový oddíl rozdělil na dvě části. Převážná část původních členů založila novou jednotu TJ Sokol Vršovice II – tenis při ul. Magnitogorské, zbylá část členů včetně žákovského družstva zůstala jako samostatný oddíl v ul. Sportovní. Tento oddíl i nadále pokračoval ve spolupráci s družstvem dorostu v ul. Magnitogorské.

Od roku 2003 již tenisový oddíl se sportovně rekreačním zaměřením ve Sportovní funguje samostatně. V současnosti má tento oddíl svůj vlastní výbor, jeho členská základna se pohybuje v rozmezí 40-65 členů. Oddíl má závodní družstvo dospělých, které hraje 4. třídu Pražského přeboru.

Oddíl se snaží nadále rozvíjet činnost, ať už snahou o zlepšení podmínek pro hraní, nebo rozšiřováním služeb (pronájem kurtů, výuka tenisu, kompletní tenisový servis, pořádání turnajů apod.) V nejbližší době by oddíl chtěl provést nové oplocení. Do budoucna počítá se zkvalitněním zázemí (šatna, soc. zařízení).