SV – Starší žactvo

Oddíl Starší žáci a žákyně (11 – 15)

U dětí tohoto věku je důležité, aby chodily na trénink dobrovolně, do tréninku nechceme nikoho nutit.

V pondělních hodinách probíhá rozvoj pohybových schopností se zaměřením na různé druhy sportů (vybíjená, basketbal, florbal, obruče…),  základy atletiky (září – říjen a duben – červen, za příznivého počasí trénink venku) a šplh na tyči. Hrajeme různé sportovní hry.

Čtvrteční hodiny jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopností se zaměřením na sportovní gymnastiku (cvičení na gymnastickém nářadí). Nejedná se o tzv. vrcholovou gymnastiku, ale cvičení pro každého. Trénujeme akrobacii na odpruženém reuterovém koberci, na lavičce či kladině, kruzích, hrazdě, velké i malé trampolíně, přeskakujeme přes švédskou bednu, kozu, koně, či přeskokový stůl.

Kontaktní osoby

Lucie Lachová: 723 475 466, lucie.lachova21@gmail.com

Nábor

Září a leden, ale pokud to nestihnete, informujte se, zda nemáme ještě volné místo.

Cvičíme

Pondělí: 16:30 – 18:00  září – říjen a duben – červen, za příznivého počasí – venkovní areál ZŠ U Roháčových kasáren
                 17:30 – 19:00  září – říjen a duben – červen, za špatného počasí – Velký sál
                 17:30 – 19:00  listopad – březen – Velký sál  

Čtvrtek: 17:30 – 19:00   Velký sál

Příspěvky 2024

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem (člen s čip. kartou)Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
Starší žactvo300 Kč300 Kč2 800 Kč3 400 Kč3 500 Kč

 žá