SV – Mladší žactvo

Oddíl Mladší žáci a žákyně (6 – 10)

V hodinách mladšího žactva najdou uplatnění chlapci a děvčata, kteří si chtějí pouze zacvičit, ale také ti, kteří chtějí chodit na závody.

V pondělních hodinách probíhá rozvoj pohybových schopností se zaměřením na různé druhy sportů (vybíjená, basketbal, florbal, obruče…),  základy atletiky (září – říjen a duben – červen, za příznivého počasí trénink venku) a šplh na tyči. Hrajeme různé sportovní hry.

Čtvrteční hodiny jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopností se zaměřením na sportovní gymnastiku (cvičení na gymnastickém nářadí). Nejedná se o tzv. vrcholovou gymnastiku, ale cvičení pro každého. Trénujeme akrobacii na odpruženém reuterovém koberci, na lavičce či kladině, kruzích, hrazdě, velké i malé trampolíně, přeskakujeme přes švédskou bednu, kozu, koně, či přeskokový stůl.

Kontaktní osoby

Lucie Lachová: 723 475 466, lucie.lachova21@gmail.com

Nábor

Nejvíce dětí přijímáme v září, pokud však máme volné místo, přijmeme dítě kdykoli během roku. V současné chvíli je kapacita zaplněna. V případě zájmu si vaše dítě zapíšeme jako náhradníka – pište na lucie.lachova21@gmail.com, prosím uveďte: celé jméno dítěte, ročník narození, telefonní a e-mailový kontakt na kontaktní osobu. Děkujeme.

Cvičíme – 2x týdně

Pondělí: 16:30 – 18:00  září – říjen a duben – červen, za příznivého počasí – venkovní areál ZŠ U Roháčových kasáren
                                                                                                  za špatného počasíVelký sál
                 16:30 – 18:00  listopad – březen – Velký sál  

Čtvrtek: 16:30 – 18:00   Velký sál

Příspěvky 2024

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem (člen s čip. kartou)Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
Mladší žactvo300 Kč300 Kč2 800 Kč 3 400 Kč 3 500 Kč