TGJ III – Dorost a ženy (nad 16 let)

TeamGym Junior III – dorost a ženy (nad 16 let)

TeamGym je sportovní disciplína, která spojuje sportovní gymnastiku a akrobacii. Soutěží se v týmu složeném z 6 – 12 závodníků, kteří předvádějí společný program na hudbu ve dvou (Malý TeamGym ) či třech disciplínách (TeamGym Junior).
Disciplíny: akrobacie (ukázka), malá trampolína (ukázka), pódiová skladba (pouze TGJ) (ukázka).

Cvičení v kategorii dorostenek a žen je zaměřeno na cvičení TeamGym Junior. Tudíž je převážná část tréninků absolvována na trampolínce, akrobacii a nácvikem pohybové skladby. Pro tuto kategorii je dobré mít nějaké předchozí zkušenosti s gymnastikou nebo sportovní všestranností, protože na trénincích cvičíme jako jedno družstvo. Na jaře se také věnujeme sportovní všestrannosti (plavání, atletika, s. gymnastika). Základ každého tréninku je delší rozcvičení se zpevněním a na závěr společné posilování.

V srpnu pořádáme letní soustřední, kde se kromě gymnastiky věnujeme i atletice, hrajeme sportovní hry, chodíme do bazénu…

Kontaktní osoby

Kateřina Machů –  tel.: 737 824 367, katerina.machu@email.cz

Nábor

Kdykoli během roku.

Cvičíme

Pondělí   19.00 – 20.00 hod. (velký sál)
20.00 – 21.00 hod. (baletní sál)

Čtvrtek   19.00 – 20.00 hod. (velký sál)
20.00 – 21.00 hod. (gymnastický sál)

Příspěvky 2024

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem (člen s čip. kartou)Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
Dorostenky300 Kč300 Kč3 200 Kč3 800 Kč3 900 Kč
Dospělí (19-64 let včetně)600 Kč300 Kč3 200 Kč4 100 Kč4 200 Kč