testovací stránka

[news]

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Sokolská všestrannost Sokola Praha Vršovice pořádá V TERMÍNU: 29. 7. – 2. 8. příměstský tábor pro
věkovou skupinu dětí cca 6 – 11 let. Více zde

Příspěvky na rok 2024

Příspěvky se hradí od 1. ledna  nejpozději do 20. února (stávající člen) bezhotovostním způsobem. Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Více informací naleznete v sekci Příspěvky , v prosklené nástěnce ve vestibulu sokolovny a na stránkách jednotlivých oddílu.

Pro vstup do sportovních prostor sokola je vyžadováno použití čipové karty.

Sokolská všestrannost hledá posily

Odbor Sokolské všestrannosti hledá zájemce o dobrovolnou cvičitelskou práci a rád přijme do cvičitelského sboru nové členy.

Více informací u náčelnice Dagmar Fischerová – tel.: 605 540 763.