Rodiče a děti

Webové stránky oddílu

www.rd-vrsovice.cz

Oddíl Rodiče a děti (2 – 4)

Cvičení rodičů a dětí je určeno dětem ve věku 2-4 roky v doprovodu dospělé osoby. Nemusí to být jen rodič, ale třeba babička, dědeček, tetička, chůva, zkrátka kdokoli, kdo bude s dítětem sdílet radost z pohybu a bude mu vzorem při nabývání a zdokonalování jeho pohybových dovedností.

V našich hodinách se hravou formou věnujeme všestrannému rozvoji hrubé i jemné motoriky a rovnováhy. K tomu využíváme klasické i moderní tělocvičné nářadí a řadu dalších pomůcek. Prostřednictvím pohybových říkanek a tanečků si děti osvojují i základy rytmiky.

Kontaktní osoby

Jitka Poledníková
+420 606 784 762
polednikovajitka@gmail.com

Nábor

Září a leden, ale pokud to nestihnete, informujte se, zda nemáme ještě volné místo.

Pro přihlášení do našeho oddílu je nutné se osobně dostavit na cvičení. Formulář přihlášky obdržíte od cvičitelek (2ks – za rodiče a dítě). Vyplněné přihlášky pak odevzdáte spolu s fotografiemi pasového formátu a platbou dle aktuálního ceníku cvičitelkám přímo na hodině.

Cvičíme

Pondělí: 16:00 – 17:00, Baletní sál

Čtvrtek  17:00 – 18:00, Baletní sál

Příspěvky 2020

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéČipová kartaCelkem
Rodiče a děti – rodiče500 Kč300 Kč0 Kč100 Kč900 Kč
Rodiče a děti – děti200 Kč300 Kč1 300 Kč100 Kč1 900 Kč

V individuálních případech je možná pololetní platba ve výši XXX,- Kč (leden – červen).

Při zahájení docházky v září se též doplácí do konce kalendářního roku pololetní sazba XXX,- Kč.