Předškolní děti

Oddíl Předškolní děti (4 – 6)

Cvičení předškolních dětí je zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí ve věku 4 – 6 let. Během cvičení na různých typech nářadí a překážkových dráhách děti zdokonalují svou sílu, obratnost, rychlost a stabilitu. Seznamují se také se základy gymnastiky a atletiky.

Kontaktní osoby

Alice Krejbichová

tel.: 602 583 980
piggy.alice@centrum.cz

Nábor

OMLOUVÁME SE, KAPACITA  PRO ROK 2021 JE ZAPLNĚNA, ZKUSTE SE INFORMOVAT V LEDNU 2022 ZDA SE NĚJAKÉ MÍSTO NEUVOLNILO. 

Září a leden, ale pokud to nestihnete, informujte se, zda nemáme ještě volné místo.

Cvičíme

Pondělí: 16:00 – 17:00
Čtvrtek: 16:00 – 17:00
Velký sál
Velký sál

Příspěvky 2021

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem (člen s čip. kartou)Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
Předškolní děti200 Kč300 Kč1 700 Kč2 200 Kč2 300 Kč