Mladší žactvo

Oddíl Mladší žáci a žákyně (6 – 10)

V hodinách mladšího žactva najdou uplatnění chlapci a děvčata, kteří si chtějí pouze zacvičit, ale také ti, kteří chtějí chodit na závody.

V hodinách probíhá rozvoj pohybových schopností, zaměřený na sportovní gymnastiku (cvičení na gymnastickém nářadí), TeamGym (mladá sportovní disciplína, skládá se z pohybové skladby, akrobacie a přeskoku na malé trampolíně), základy atletiky (pouze na jaře a na soustředění) a šplh na tyči. Nejedná se o tzv. vrcholovou gymnastiku, ale cvičení pro každého.

Trénujeme akrobacii na odpruženém reuterovém koberci, na lavičce či kladině, kruzích, hrazdě, velké i malé trampolíně, přeskakujeme přes švédskou bednu, kozu, koně, či přeskokový stůl.

Kontaktní osoby

Hana Hůlová: 602 181 985, hana.hulova@volny.cz

Dagmar Fischerová: 605 540 763, dana.fisch@seznam.cz

Nábor

OMLOUVÁME SE, KAPACITA  PRO ROK 2021 JE ZAPLNĚNA, ZKUSTE SE INFORMOVAT V LEDNU 2022 ZDA SE NĚJAKÉ MÍSTO NEUVOLNILO. 

Září a leden, ale pokud to nestihnete, informujte se, zda nemáme ještě volné místo.

Cvičíme

Pondělí: 16:00 – 18:00
Čtvrtek: 16:00 – 18:00
Velký sál
Velký sál

Příspěvky 2021

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem (člen s čip. kartou)Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
Mladší žactvo200 Kč300 Kč 1 900 Kč 2 400 Kč 2 500 Kč