Dorost a ženy

Oddíl Dorostenky a ženy (15 a více)

Cvičení v kategorii dorostenek a žen je zaměřeno na cvičení TEAMGYM. Tudíž je převážná část tréninků absolvována na trampolínce, akrobacii a nácvikem pohybové skladby. Pro tuto kategorii je dobré mít nějaké předchozí zkušenosti s gymnastikou nebo všestranností, protože na trénincích cvičíme jako jedno družstvo. Na jaře se také věnujeme všestrannosti. Základ každého tréninku je delší rozcvičení se zpevněním a na závěr společné posilování.

Kontaktní osoby

Kateřina Machů –  tel.: 737 824 367, katerina.machu@email.cz

Nábor

Kdykoli během roku.

Cvičíme

Pondělí
19.00 – 20.00 hod. (velký sál)
20.00 – 21.00 hod. (baletní sál)

Čtvrtek
19.00 – 20.00 hod. (velký sál)
20.00 – 21.00 hod. (gymnastický sál)

Příspěvky 2023

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

Příspěvky se skládají ze tří složek – členská známka, členský příspěvek TJ a oddílový příspěvek.

Příspěvky musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen). Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky oddílu.

Příspěvky se platí bezhotovostně na účet oddílu: 5469 945 389/0800

Při platbě se musí uvést variabilní symbol 400 a specifický symbol (naleznete na přihlášce) + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.

Nový člen:  + 100 Kč vratná záloha na vstupní čipovou kartu

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílové

Celkem (člen s čip. kartou)

Celkem (nový člen, včetně čip. karty)
Dorostenky300 Kč300 Kč2 900 Kč3 500 Kč3 600 Kč
Dospělí (19-64 let včetně)600 Kč300 Kč2 900 Kč3 800 Kč3 900 Kč