Nový nadpis

Nový článek - pro úpravu článku použijte tlačítko EDIT pod novým článkem

Mimořádná valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Praha Vršovice

TĚLOCVIČNÁ  JEDNOTA  SOKOL  PRAHA  VRŠOVICE

Vršovické nám. 111/2, 101 00  Praha 10

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Praha Vršovice svolává 

 

mimořádnou

VALNOU HROMADU  TJ

která se bude konat

 ve středu  dne 11.10.2018 od 17,45 hod.

 

 

na základě usnesení VH TJ ze dne 29.3.2017, bod III a)

a organizačního řádu TJ svolávám mimořádnou valnou hromadu TJ.

 

Místo konání: zasedací místnost (dietka)

 

Program:

 

1.      Zahájení

2.      Schválení programu jednání

3.      Schválení jednacího řádu

4.      Volba komisí – mandátové a návrhové komise,  zapisovatele a ověřovatele            

         zápisu

5.      Zpráva o řešení úkolů z VH 2016

6.      Předložení návrhu  ve věci projekt odštěpení lyžařského oddílu

7.      Zpráva o hospodaření TJ za r. 2016

8.      Delegování pravomoci z VH na VTJ ve věci spoluúčasti oddílů na           

         hospodaření TJ

                   9.  Rozprava k předloženým návrhům

                 10.  Zpráva mandátové komise

                 11.  Usnesení VH TJ

                 12.  Závěr

 

Prezence delegátů a hostů od 17,15 hod.

Delegáti podle valné hromady z března 2017.

Konec jednání VH je předpokládáno v 19,30 hod.

Výbor jednoty žádá všechny delegáty, aby se při prezentaci prokázali platným průkazem ČOS s vylepenými známkami pro rok 2017.

 

V Praze dne  25.9.2017

 

                                               Jménem výboru TJ

                                                                              Dr. Ing. Rudolf Doucha v.r.

                                                                                        starosta TJ

Běžný rozvrh školního roku 2017-2018

v TJ Sokol Praha Vršovice začíná od 4.9.2017. 

Minivolejbal - nábor

Volejbalový oddíl TJ Sokol Praha Vršovice

www.volejbal-vrsovice.estranky.cz

NABÍRÁKLUKY A HOLKY OD 1. DO 5. TŘÍDY

do volejbalové přípravky

Tréninky družstev minivolejbalu se od 4. září 2017 se budou konat:

ZŠ Mendíků, Mendíků 2/1000, 140 00  Praha 4

§  Pondělí 17:00 - 18:30        dívky cca 9 – 11 let

§  Pondělí 18:15 - 19:45        chlapci cca 9 let – 11 let

§  Středa 17:00 - 18:30          společný trénink chlapci a dívky cca 9 – 11 let

Sokolovna Vršovice, Sportovní 2, Praha 10 Vršovice

§  Úterý 17:00 - 18:30             chlapci a dívky do cca 9 let

 

První tréninky budou probíhat už v týdnu od 4. 9. 2017.

Přijďte se podívat mezi nás!

 

Více informací na emailu: volejbal.vrsovice@gmail.com nebo danasker@seznam.cznebo tel.: 728 216 175 (Dana),

 případně rovnou navštívit některý z našich tréninků.


Strana:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     |Následující >>